Vítáme vás na stránkách pro etnobotanické nadšence - TAOSEEDS.CZ

TAOSEEDS.CZa.s.
×
 x 

košík je prázdný
Shopping cart
košík je prázdný

DOPORUČUJEME

cbd bonus

ZKUS TO NEJLEPŠÍ

TAOSHOP

Minulý rok byl pro zastánce využití marihuany k léčebným účelům rokem důležitým. Ti, kteří se zasazují o odstranění marihuany ze seznamu nejnebezpečnějších drog (tzv. „Schedule 1 Drugs“ vydávaného americkým Národním úřadem pro kontrolu obchodu s drogami), mají nyní v rukách další důkazy o jejích zdravotních přínosech ze studií prováděných jak na lidech, tak na hlodavcích. Počínaje příznivými účinky při epilepsii, autismu a dalších, nabízíme vám některé z největších novinek z roku 2017.


Kanabidiol CBD prošel třetí fází klinického testování pro léčbu epilepsie u dětí.

Tohle bylo velice důležité. Jedním z největších omezení prosazování marihuany v lékařství je právě nedostatek dvojitě slepých studií, které jsou v klinickém výzkumu standartem. Toto omezení bývá základním argumentem oponentů, kteří tvrdí, že neexistují silné důkazy pro podporu využití marihuany v lékařství. Tento argument byl ovšem vyvrácen touto úspěšnou studií na dětech s epilepsií.

CBD snížil průměrný měsíční počet záchvatů o 39% v porovnání s 13% u pacientů, kterým bylo podáváno placebo!

Vědci studovali účinky CBD při epileptických záchvatech pacientů se syndromem Dravetové. Syndrom Dravetové je těžká forma dětské epilepsie způsobená genetickou mutací, která snižuje inhibici mozkové činnosti a vede k častým a nekontrolovatelným záchvatům. Tradiční léky na epilepsii jsou v prevenci záchvatů syndromu Dravetové převážně neúčinné, ale zprávy od rodičů dětí s tímto syndromem naznačují, že marihuana bohatá na CBD záchvaty účinně redukuje.

Podle vědeckých pracovníků se u těchto pacientů CBD olej ústně podávaný po dobu 14 dnů ukázal jako účinný antiepileptický lék, který snížil průměrný měsíční počet záchvatů o 39% v porovnání s 13% u pacientů, kterým bylo podáváno placebo. Navíc je těchto přínosů dosaženo jen s minimálními vedlejšími účinky, kterými jsou nejčastěji průjem a ospalost.

Protože CBD byl u pacientů použit jako doplňující léčba k jejich ostatním lékům na epilepsii, jedním z omezení této studie je nemožnost identifikovat, zda samotný CBD tlumí epileptické záchvaty nebo zda se tento účinek dostavuje ve spojení s dalšími léky.

Nicméně, už povaha této studie (dvojitě slepá) je znatelným zlepšením oproti předchozím pokusům umocněným navíc vysokým počtem pozorovaných (61 obdrželo CBD a 59 obdrželo placebo). U předchozích testů s CBD se ukázalo, že účinně tlumí záchvaty u jiných lékům odolných forem epilepsie. Slabou stránkou se ukázalo provádění testů otevřenou formou, což umožnilo, že pacienti i lékaři věděli, komu je CBD podáván a tím mohly být výsledky ovlivněny.

Toto byla dosud největší a nejúspěšnější studie prokazující léčivé účinky CBD, která mnoho lékařů pravděpodobně přesvědčí, aby zvážili CBD jako lék pro 20% případů epilepsie, které mají na běžné léky velice slabou odezvu.

Přidejte autismus na seznam příznivých účinků CBD.

Autismus je výsledkem příliš nízké inhibice mozku, což vede ke zvýšené citlivosti na vnější podněty (jako jsou světlo, zvuk, dotyk a vůně) a abnormálnímu společenskému chování. Epilepsie může mít stejnou příčinu a běžně se stává, že pacienti se závažnou formou autismu jí také trpí. Vědci v takových případech mohou studovat epilepsii i autismus, které způsobila stejná mutace DNA.

Brzy poté, co přišla ona vzrušující zpráva prokazující účinnost CBD při tlumení epileptických záchvatů u dětí, kterým jiné léky nepomáhají, vědci z Washingtonské Univerzity zveřejnili výsledky testu na myších prokazující účinnost CBD u epilepsie a autismu.

Jak bylo popsáno výše, jedním z omezení klinického testování CBD u pacientů se syndromem Dravetové je, že z etických důvodů pacienti zůstávají na svých lécích a CBD se užívá pouze jako dodatečná léčba, což skeptiky vedlo k prohlašování, že pozitivní účinek CBD ve skutečnosti nastává až za spolupůsobení dalších léčiv. Aby vědci mohli posoudit, zda CBD působí při epilepsii odolné vůči ostatním lékům i samostatně, vyzkoušeli účinky CBD na myších se stejnou genetickou mutací jakou vykazuje syndrom Dravetové.

CBD u myší zýšil preferenci trávit čas ve společnosti ostatních myší a snížil výskyt úzkostí doprovázejících antisociální chování.

U těchto epileptických myší vědci prokázali účinnost CBD jako samostatného léčiva proti záchvatům. Navíc se ukázalo, že CBD zachraňuje už tak nedostatečnou inhibici mozku tím, že blokuje aktivitu mozkového receptoru GPR55. Teď, když už antiepileptickým účinkům CBD lépe rozumíme na úrovni fungování mozku a jsou již prokázané u lidí i hlodavců, vypadá to na obzvláště přesvědčivý důvod ke klinickému užívání CBD pro běžnými léky neléčitelné druhy epilepsie.

A to není všechno!

Děti se syndromem Dravetové a dalšími potížemi kromě epilepsie často trpí také autismem. Bohužel se ve třetí fázi klinického testování účinnosti CBD při záchvatech nebylo možné simultánně soustředit i na autistické projevy ve společenském chování. Ovšem vědci z Washingtonské Univerzity se na vliv CBD na tyto autistické projevy u myší zaměřili a ukázalo se, že užívání CBD společenské chování normalizuje. CBD u myší zýšil preferenci trávit čas ve společnosti ostatních myší a snížil výskyt úzkostí doprovázejících antisociální chování. Podstatné přitom je, že takové zlepšení se dostavilo i u myší, které už prošly několika záchvaty, což jen zdůrazňuje, jak velký léčebný potenciál CBD má nezávisle na stáří.

Toto byla první kontrolovaná studie, která prokázala schopnost CBD léčit autistické projevy ve společenském chování. Jeho schopnost mírnit projevy autismu i pokud se užívá v pozdějším stádiu rozvoje nebo dospělosti se ukázala být dostatečným důvodem pro první klinické testování CBD oleje k léčbě autismu na lidech, které právě probíhá na vzorku 120 pacientů v Izraeli.

V roce 2016 se objevila zpráva, která tvrdila, že se CBD mění v žaludku na THC, což vzbudilo mezi zastánci a pacienty obavy. Z CBD se stával mocný nástroj boje proti mnoha potížím jak u dětí, tak i mladistvých a dospělých, avšak pokud by se přeměňoval na THC, mohlo by to mít negativní vliv na rozvoj mozku u dětí a mladistvých a u dospělých vyvolávat vedlejší efekty.

Od té doby leckoho napadlo, že logicky by potom pacienti s vysokými dávkami CBD měli zažívat podobné stavy jako po požití THC. To se ovšem neděje! Díky tomuto jednoduchému pozorování pak můžeme jen spekulovat, zda ona přeměna CBD na THC nebyla výsledkem zvláštních podmínek experimentu, který probíhal v petriho misce a ne na živých bytostech.

Aby mohli dokázat, zda se CBD mění na THC v živých bytostech či nikoli, vědci v Itálii podávali myším dávky vysoce koncentrovaného CBD a měřili pak kanabinoidy v krvi. Nenalezli ani THC, ani jeho metabolity. Což jenom podporuje závěry behaviorálních studií u lidí i zvířat, že se CBD na THC v žaludku nepřeměňuje v žádném měřitelném množství. Takže můžete být v roce 2018 klidní a užívat CBD s věškerými benefity a to bez rizika vystavení vlivu THC.

 

https://www.leafly.com/news/health/top-cbd-cannabis-research-2017